Saturday, 10 October 2009

TMTA - Big cities


This week's challenge at Think Monday - Think ATC is to make an ATC about a big city. I chose London, and added a few items that came into my mind thinking of this city: the Tower Bridge, driving left, the warning on every street to look right, and of course, it always rains (which is true just as in Holland everyone walks on wooden shoes :-)). The man with umbrella is from Stampers Anonymous. The Tower Bridge is from Creative Imaginations.

Deze week zijn grote steden het onderwerp voor Think Monday - Think ATC. Ik heb gekozen voor Londen, en heb in deze ATC een paar dingen verwerkt die direct bij mij opkwamen toen ik aan Londen dacht: de Tower Bridge, links rijden, de waarschuwing op iedere straathoek om rechts te kijken, en natuurlijk, dat het altijd regent. Dit laatste is net zo waar als dat alle Nederlanders op klompen lopen :-). De man met de paraplu is van Stampers Anonymous. De Tower Bridge is van Creative Imaginations.

1 comment:

Nancy B said...

Love the colors and the images you used which are exactly what you think of when you think of London.